fbpx

Verantwoording als huurder

Huurder en verhuurder dragen samen de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de woning. Hier volgen zaken waar de huurder verantwoordelijk is:

 • sauzen/witten van binnenmuren en plafonds, het schilderen van het houtwerk in de woning en zo nodig het behangen van binnenmuren
 • plamuren, opvullen van gaatjes, butsen, dichten van geringe krimpscheuren
 • vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen zoals trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen en vloer- en plafondroosters
 • vervangen en vernieuwen van kraanleertjes en onderdelen van kranen, deurknoppen, sloten, hang- en sluitwerk, vloer- en plafondroosters, sleutels van binnen- en buitensloten, garnituur voor douche- en toiletruimte, garnituur wc, elektrische schakelaars en wandcontactdozen, deurbellen, kabel-, telefoon, en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken
 • oliĆ«n, smeren of ontkalken van scharnieren, kranen, sloten etc.
 • voorkomen van bevriezing van kranen
 • vervangen van lampen in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woonruimte
 • vervangen van beschadigde en kapotte ruiten en spiegels als de kosten gering zijn
 • vervangen en vernieuwen van onderdelen van de brievenbus, buitenlamp, carport, vlaggenstokhouder voor zover de kosten gering zijn
 • bij eerste bewoning de aanleg tuin of erf, daarna egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde
  • regelmatig maaien van het gras. 
  • regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van de opritten, toegangspaden en terrassen. 
  • het vervangen van gebroken tegels. 
  • regelmatig snoeien van heggen,  hagen en opschietende bomen. 
  • het vervangen van beplanting die is doodgegaan. 
  • het vervangen van  kapotte planken of segmenten van houten afscheidingen. 
  • het rechtzetten en recht houden van houten  erfafscheidingen.
  • regelmatig verven of beitsen van erfafscheidingen.
 • schoonmaken, vegen en ontstoppen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen indien bereikbaar door  huurder. 
 • schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool tot het aansluitpunt van het woongedeelte van het  gehuurde op het gemeenteriool dan wel het hoofdriool voor zover de riolering door huurder bereikbaar. 
 • schoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker en de vuilniscontainerruimte. In beide gevallen voor zover bereikbaar voor de huurder. 
 • wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde  houtwerk en andere geverfde onderdelen. Voor zover het voor de huurder bereikbaar is. 
 • bestrijden van vlooien, mieren, wespen, luizen e.d. Voor zover de kosten gering zijn. 
 • regelmatig schoonhouden van dakgoten en regenafvoeren, voor zover het voor de huurder bereikbaar is. 
 • legen van zink- en beerputten en septictank.

 

ROZ model huur contract woonruimte

Via onderstaande link kunt u de algemene bepalingen van de ROZ downloaden.

Hier staat ook het model huur contract waarmee wij werken.

http://www.roz.nl/nl/roz/modellen/woonruimte

 

 

beheer

beheer

Als wij uw vastgoed beheren, kunnen wij ook het financieel/administratieve werk doen.

Meer informatie

werkwijze

werkwijze

Na een oriënterend gesprek stellen we voor u gelijk een geheel vrijblijvende offerte op.

Meer informatie

onderhoud

onderhoud

Zorgeloos wonen wil iedereen, daarom is het adequaat afhandelen van klachten van groot belang.

Meer informatie