Huisvestingsvergunning (HVV)

Voor bepaalde wijken en straten in Rotterdam is voor het huren van woonruimte een huisvestingsvergunning (HVV) vereist. Dit geldt voor de wijken Bloemhof, Carnisse, Hillesluis, Oud-Charlois en Tarwewijk en voor de volgende straten:
1e Middellandstraat
2e Middellandstraat
’s-Gravendijkwal
Grote Visserijstraat
Mathenesserdijk
Mathenesserweg
Middellandplein
Schiedamseweg
Vierambachtstraat
Willem Buytewechstraat

Een HVV is nodig voor huurwoningen met een kale huur van maximaal €710,68. Hiervoor geldt de maximaal redelijke huurprijs die is vastgesteld aan de hand van het puntenwaarderingssysteem van de huurcommissie. Wat de verhuurder aan huur vraagt, doet niet ter zake. Dus ook als u méér betaalt dan de maximaal redelijke huur van €710,68 moet u bij het aangifte den van uw (nieuwe) adres meteen een complete aanvraag indienen voor een HVV.

Zonder een vergunning mag u in de hierboven opgesomde wijken en straten geen woning huren. De verhuurder, of dat nu een particulier of een corporatie of een organisatie is, mag in deze straten en wijken alleen woonruimte verhuren aan mensen met een vergunning. Of u Rotterdammer bent of niet, maakt in dit geval niet uit.

De Aanvraag

U dient uw aanvraag voor een HVV in bij de deelgemeente of bij de Dienst Burgerzaken op het gemeentehuis. De gemeente Rotterdam onderzoekt daarna of u een vergunning kunt krijgen of niet. U moet een heleboel gegevens meenemen als u de aanvraag wilt indienen. We zetten ze hier even op een rijtje; uiteraard is niet alles op u van toepassing:

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument)
 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier HVV. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de stadswinkels Centrum, Charlois, Delfshaven en Feijenoord
 • Bent u langer dan drie maanden zwanger, dan is er een originele zwangerschapsverklaring van de arts of verloskundige nodig
 • Loonspecificaties van uw werkgever(s) van de laatste drie maanden en de bankafschriften van de laatste drie maanden waaruit blijkt dat het loon op uw bankrekening is bijgeschreven.
 • De specificatie van uw uitkeringsinstantie(s) van uw inkomen van vorig jaar
 • Een recent betaaloverzicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-groep) als u student bent
 • Een inschrijfbewijs van de onderwijsinstelling als u een buitenlandse student bent
 • De winst- en verliesrekening als u zelfstandige of zzp’er bent
 • Uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel als u zelfstandige of zzp’er bent

 

Bovendien: telt uw huishouden één of meer mensen met een eigen inkomen dan moet u hun identiteits- en inkomensgegevens ook bij uw aanvraag doen!

De gemeente Rotterdam heeft een webpagina met alle actuele informatie: Huisvestingsvergunning gemeente Rotterdam. Hier kunt u ook het aanvraagformulier HVV downloaden.

Verantwoording als huurder

Huurder en verhuurder dragen samen de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de woning. Hier volgen zaken waar de huurder verantwoordelijk is:

 • sauzen/witten van binnenmuren en plafonds, het schilderen van het houtwerk in de woning en zo nodig het behangen van binnenmuren
 • plamuren, opvullen van gaatjes, butsen, dichten van geringe krimpscheuren
 • vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen zoals trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen en vloer- en plafondroosters
 • vervangen en vernieuwen van kraanleertjes en onderdelen van kranen, deurknoppen, sloten, hang- en sluitwerk, vloer- en plafondroosters, sleutels van binnen- en buitensloten, garnituur voor douche- en toiletruimte, garnituur wc, elektrische schakelaars en wandcontactdozen, deurbellen, kabel-, telefoon, en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken
 • oliën, smeren of ontkalken van scharnieren, kranen, sloten etc.
 • voorkomen van bevriezing van kranen
 • vervangen van lampen in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woonruimte
 • vervangen van beschadigde en kapotte ruiten en spiegels als de kosten gering zijn
 • vervangen en vernieuwen van onderdelen van de brievenbus, buitenlamp, carport, vlaggenstokhouder voor zover de kosten gering zijn
 • bij eerste bewoning de aanleg tuin of erf, daarna egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde
  • regelmatig maaien van het gras. 
  • regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van de opritten, toegangspaden en terrassen. 
  • het vervangen van gebroken tegels. 
  • regelmatig snoeien van heggen,  hagen en opschietende bomen. 
  • het vervangen van beplanting die is doodgegaan. 
  • het vervangen van  kapotte planken of segmenten van houten afscheidingen. 
  • het rechtzetten en recht houden van houten  erfafscheidingen.
  • regelmatig verven of beitsen van erfafscheidingen.
 • schoonmaken, vegen en ontstoppen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen indien bereikbaar door  huurder. 
 • schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool tot het aansluitpunt van het woongedeelte van het  gehuurde op het gemeenteriool dan wel het hoofdriool voor zover de riolering door huurder bereikbaar. 
 • schoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker en de vuilniscontainerruimte. In beide gevallen voor zover bereikbaar voor de huurder. 
 • wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde  houtwerk en andere geverfde onderdelen. Voor zover het voor de huurder bereikbaar is. 
 • bestrijden van vlooien, mieren, wespen, luizen e.d. Voor zover de kosten gering zijn. 
 • regelmatig schoonhouden van dakgoten en regenafvoeren, voor zover het voor de huurder bereikbaar is. 
 • legen van zink- en beerputten en septictank.

 

ROZ model huur contract woonruimte

Via onderstaande link kunt u de algemene bepalingen van de ROZ downloaden.

Hier staat ook het model huur contract waarmee wij werken.

http://www.roz.nl/nl/roz/modellen/woonruimte

 

 

beheer

beheer

Als wij uw vastgoed beheren, kunnen wij ook het financieel/administratieve werk doen.

Meer informatie

werkwijze

werkwijze

Na een oriënterend gesprek stellen we voor u gelijk een geheel vrijblijvende offerte op.

Meer informatie

onderhoud

onderhoud

Zorgeloos wonen wil iedereen, daarom is het adequaat afhandelen van klachten van groot belang.

Meer informatie