Verantwoording als huurder

Huurder en verhuurder dragen samen de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de woning.
Hier volgen zaken waar de huurder verantwoordelijk is:

sauzen/witten van binnenmuren en plafonds, het schilderen van het houtwerk in de woning en zo nodig het behangen van binnenmuren

plamuren, opvullen van gaatjes, butsen, dichten van geringe krimpscheuren

vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen zoals trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen en vloer- en plafondroosters

vervangen en vernieuwen van kraanleertjes en onderdelen van kranen, deurknoppen, sloten, hang- en sluitwerk, vloer- en plafondroosters, sleutels van binnen- en buitensloten, garnituur voor douche- en toiletruimte, garnituur wc, elektrische schakelaars en wandcontactdozen, deurbellen, kabel-, telefoon, en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken

oliën, smeren of ontkalken van scharnieren, kranen, sloten etc.

voorkomen van bevriezing van kranen

vervangen van lampen in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woonruimte

vervangen van beschadigde en kapotte ruiten en spiegels als de kosten gering zijn

vervangen en vernieuwen van onderdelen van de brievenbus, buitenlamp, carport, vlaggenstokhouder voor zover de kosten gering zijn
bij eerste bewoning de aanleg tuin of erf, daarna egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde

regelmatig maaien van het gras.

regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van de opritten, toegangspaden en terrassen.

het vervangen van gebroken tegels.

regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen.

het vervangen van beplanting die is doodgegaan.

het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten afscheidingen.

het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen.

Regelmatig verven of beitsen van erfafscheidingen.

Schoonmaken, vegen en ontstoppen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen indien bereikbaar door huurder.

Schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool tot het aansluitpunt van het woongedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel het hoofdriool voor zover de riolering door huurder bereikbaar.

Schoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker en de vuilniscontainerruimte. In beide gevallen voor zover bereikbaar voor de huurder.

wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen. Voor zover het voor de huurder bereikbaar is.

Bestrijden van vlooien, mieren, wespen, luizen e.d. Voor zover de kosten gering zijn.

Regelmatig schoonhouden van dakgoten en regenafvoeren, voor zover het voor de huurder bereikbaar is.

Legen van zink- en beerputten en septictank.

ROZ model huur contract woonruimte

Via onderstaande link kunt u de algemene bepalingen van de ROZ downloaden.

Hier staat ook het model huur contract waarmee wij werken.

Model Woonruimte

Beheer

Als wij uw vastgoed beheren, kunnen wij ook het financieel/administratieve werk doen.

Meer informatie

Werkwijze

Na een oriënterend gesprek stellen we voor u gelijk een geheel vrijblijvende offerte op.

Meer informatie

Onderhoud

Iedereen wil zorgeloos wonen – klachten zorgvuldig afhandelen is daarom heel belangrijk.

Meer informatie